gallery/unknown-1

Konkurrenskraft och förmåga hör i högsta grad ihop med medarbetarnas samlade kompetens.

Vi tillhandahåller aktuella och framtidsinriktade utbildningar med hög kvalitet för både tjänstemän och yrkesarbetare.

För det fall Ni önskar skräddarsyr vi utbildningar företags-eller kommuninternt.

Våra lärare och utbildningledare är godkända och har mångårig erfarenhet och kunskap utöver det vanliga.

Utbildningar sker kontinuerligt och uppdateras på hemsidan.

För att kunna utföra arbetsuppgifter bra och effektivt och samtidigt utvecklas behövs en kontinuerlig kompetensutveckling som utformas efter företagets behov och individens ambitioner. Företaget bör försäkra sig om att medarbetarna har den kompetens och kunskap som arbetsuppgifterna kräver.

 

 

gallery/unknown-2
gallery/unknown
gallery/unknown

Detta görs lämpligen genom att upprätta kompetenskrav och utbildningsplaner, dels generella för hela företaget, dels för enskilda befattningar. I den förstnämnda ryms utbildningar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt företagsinterna utbildningar som t.ex. berör företagets arbetssätt och rutiner, affärsidé, image etc.

Ibland är det inte alldeles enkelt att se vilka kompetensbehov som finns inom företaget. Här kan vi vara er samtalspartner och via en analys ta fram en plan för vilka medarbetare som behöver ett kompetenslyft och vilka kurser de behöver.

KB Månljuset Utbildning

 

 

 

 

 

Skriv din text här