Vi är även ett konsultbolag och startade vår verksamhet i slutet av 2017